Lesbrieven scholen

Bij elke voorstelling die ook als schoolvoorstelling gespeeld wordt, wordt een lesbrief vervaardigd. Dit educatief materiaal is bedoeld om in de klas reeds actief bezig te zijn met muziek en om de kinderen goed voor te bereiden op het bezoek aan de voorstelling.

Kerndoelen daarbij zijn:

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Vaste rubrieken in deze lesbrieven zijn:

  • Voorbereiding op het voorstellingsbezoek.
  • Lessen voorafgaande aan de voorstelling, zoals het aanleren van een lied.
  • Lessen na de voorstelling, zoals de verwerkingsles.
  • Opdrachten die op het Digibord getoond kunnen worden, zoals het Ochtenddansje uit Praten met je oren dicht, dat u hiernaast kunt bekijken.

De lesbrieven worden altijd gemaakt in nauwe samenwerking met de desbetreffende educatieve steunfunctie-organisatie.

U vindt de lesbrieven bij de desbetreffende actuele voorstelling op onze voorstellingspagina.