Educatieprojecten

Frisse oren heeft zich in de loop van de jaren toegelegd op het opzetten en uitvoeren van langlopende educatieprojecten op scholen. In deze projecten staan de didactische uitgangspunten van ‘creative ownership’ en ‘instant composing’ centraal. Deze uitgangspunten vertalen zich in de volgende doelstellingen:

  • Het aanspreken en stimuleren van de authentieke (muzikale) creativiteit en verbeeldingskracht van de kinderen. Eigen creatieve ideeën ontplooien en deze direct omzetten in klanken. Dit geeft het kind een gevoel van eigen waarde en draagt bij aan het vinden van creatieve oplossingen.
  • Het samen met de kinderen doormaken van een creatief maakproces: brainstormen, inspiratie opdoen, uitproberen, opslaan (notatie), soms weer weggooien en opnieuw beginnen, aanpassen, in een vorm gieten, repeteren etcetera: kinderen worden ‘mede-eigenaar’.
  • Het overbrengen van de passie voor muziek en muzikale beleving.
  • Wederzijdse inspiratie tussen schoolgemeenschap (leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving) en de musici.
  • Een wederzijdse kennismaking: het ensemble verdiept zich in de in de leefwereld van de basisschoolkinderen. De hele basisschool maakt intensief kennis met de musici, hun muziek en instrumentarium.
  • Drempelverlaging van de ‘kunstwereld’ door het naar binnen halen van deze wereld binnen de hele schoolgemeenschap.