Steun ons

Help Frisse Oren kinderen te bereiken
Frisse Oren speelt sinds jaar en dag haar voorstellingen op alle mogelijke plekken en voor iedereen. Ook voor diegene die minder kapitaalkrachtig zijn. Denk hierbij aan scholen, instellingen of kinderdagverblijven.

U kunt ons helpen dit mogelijk te maken. Met uw donatie is Frisse Oren in staat een publiek te bereiken voor wie het bekostigen van deze voorstellingen een te kostbare zaak kan zijn.

ANBI status Frisse Oren
Omdat Stichting Frisse Oren kunst en cultuur stimuleert, zijn wij door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit brengt belastingvoordeel met zich mee voor onze donateurs. Giften kunnen belastingvoordeel opleveren voor zowel bedrijven als particulieren. Giften die binnen bepaalde regels vallen mag u namelijk aftrekken van het bedrag waarover u inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt. Doneren aan Stichting Frisse Oren wordt op deze manier erg aantrekkelijk.

Rechtstreeks doneren
Hieronder vindt u een formulier om een bedrag te doneren. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op bankrekening NL02 INGB 0009 5518 65 van Stichting Frisse Oren onder vermelding van ‘Algemene gift’.

 

Ik steun Frisse OrenTotaal