Educatie

Visie
Vanaf het allereerste moment dat Frisse Oren haar muziekvoorstellingen ging maken, heeft muziekeducatie centraal gestaan. Het is een logisch uitvloeisel van de uitgangspunten van het collectief: het laten kennismaken van jonge mensen met muziek, op welke manier dan ook.

Door kunst leren kinderen de wereld om zich heen op verschillende manieren te bekijken. Kunst verwondert, prikkelt en daagt uit. De ontwikkeling van het creatief vermogen door goed kunstonderwijs is daarbij van essentieel belang. Met onze voorstellingen en het bijbehorend educatief materiaal willen we daar aan bijdragen.

Hierbij staat niet alleen het meemaken, luisteren naar en beleven van muziek centraal, maar juist het zelf creëren van en actief bezig zijn met muziek.

Met deze uitgangspunten heeft de muziekeducatie binnen Frisse Oren op de volgende manier vorm gekregen:
– lesbrieven bij de voorstellingen
– educatieprojecten op scholen