Over ons

Muziekvoorstellingen voor kinderen van 6 maanden tot en met 6 jaar

Muziek vervoert, voedt, verbindt en vormt je als mens. Dat begint niet bij 8 of bij 4 jaar, dat begint in het allereerste levensjaar. Vanuit die stellige overtuiging maakt Frisse Oren (FO) muziekvoorstellingen voor kinderen van 6 maanden tot en met 6 jaar. Dit zijn de vormende jaren, waar de kiemen worden gezaaid voor het creatieve leven en de verbeelding: de belangrijkste fase voor de ontwikkeling van het brein van het jonge kind.

Boven alles wil FO het plezier overbrengen van het maken van én het luisteren naar muziek.

De muziekvoorstellingen van FO zijn theatrale voorstellingen waarin nieuw geschreven en live gespeelde muziek de hoofdrol heeft en het uitgangspunt vormt voor non-verbaal en fysiek spel door de musici van FO. Muziek en spel smelten samen tot een unieke vorm die de verbeelding en de verwondering bij de jonge kinderen prikkelt en hen de ruimte geeft om de poëzie van het moment te ervaren en hun eigen verhaal te creëren.

Onze voorstellingen worden gespeeld dicht op en in contact met het publiek. Dat de voorstellingen non- verbaal zijn maakt ze toegankelijk voor alle jonge kinderen, ouders en grootouders, vanuit welke culturele achtergrond, mate van taalbeheersing, ontwikkelingsfase of sociaal-maatschappelijke context dan ook.

FO is een collectief met een vaste kern van 12 professionele en ervaren musici die samen sinds jaar en dag muziekvoorstellingen maken en uitvoeren voor kinderen. Een gedreven gezelschap dat een voortrekkersrol vervult in het ontwikkelen en vernieuwen van muziekvoorstellingen voor de allerjongsten: in Nederland is er geen ander muziekgezelschap dat zich structureel richt op deze doelgroep.