Nieuwe bestuursleden

Voor het bestuur van de Stichting Frisse Oren zijn wij op zoek naar:

In het PDF-bestand vindt u een gedetailleerde functieomschrijving.

Een bestuurslid van de Stichting Frisse Oren is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van Stichting Frisse Oren en levert een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van de stichting.

Het bestuur van Stichting Frisse Oren vergadert gemiddeld 5 keer per jaar, waarvan een groot deel online.

Het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Frisse Oren is een onbezoldigde functie

Frisse Oren streeft naar een divers samengesteld bestuur. Frisse Oren speelt voor een divers (school)publiek en we streven er naar om de spelers een afspiegeling daarvan te laten zijn. Diezelfde doelstelling willen we ook laten gelden voor het bestuur. Gelet op de samenstelling van het huidige bestuur, nodigen wij nadrukkelijk kandidaten met een cultureel diverse achtergrond uit te reageren.

Contact
Heeft u interesse? Stuurt u dan uw cv en een korte motivatiebrief voor 15 oktober naar info@frisseoren.nl. Wanneer er vragen zijn over de vacatures dan kunt u contact opnemen met Rudi van Hest: 06-24642470.