Stichting Frisse Oren

De Stichting Frisse Oren is opgericht op 20 januari 2020 en is de voortzetting van het werk en doelstellingen van Muziekvoorstelling.nl en de daaronder residerende stichtingen van Alle Hoeken van de Kamermuziek, Wervelwind Ensemble en Koperkwintet KWIVR.

Stichting Frisse Oren
De Stichting Frisse Oren wil muziek onder de aandacht brengen van een divers publiek, eventueel in samenwerking met andere kunstvormen, waarbij de nadruk ligt op muziektheater, jeugdproducties, workshops en educatieve projecten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • voorstellingen op een eigenzinnige manier aan een breed en gevarieerd publiek te brengen.
  • naast het spelen in theaters en concertzalen en tijdens festivals het publiek op te zoeken in scholen en maatschappelijke instellingen.
  • het geven van opdrachten aan componisten en toonkunstcreatoren met als doel het huidige repertoire te verbreden.
  • met een vaste kern van musici te werken en per project de nodige musici en (toon)kunstenaars aan te trekken.
  • en andere activiteiten welke dienstbaar kunnen zijn aan de realisatie van alle aspecten van de doelstelling van de stichting en verder alles dat daarmee in de ruimste zin verband houdt.

De stichting zal al haar geldmiddelen aanwenden voor het bereiken van haar doel en heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Frisse Oren
KVK nr.: 77090888
RSIN: 8608.97.163
BTW identificatie nr.: NL860897163B01 
IBAN: NL02 INGB 0009 5518 65
SWIFT/BIC CODE: INGBNL2A
ANBI status: ANBI C (culturele ANBI)

Contactgegevens
Stichting Frisse Oren
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

info@frisseoren.nl
www.frisseoren.nl

Contactpersoon: Rudi van Hest
+31(0)6-24642470

Bestuur
Voorzitter: Allerd van den Bremen
Penningmeester: Jojanneke van de Weetering
Secretaris: Cato Ootes
Bestuurslid: Hans Thissen
Bestuurslid: Manuela Lageweg

Beloning
Onkostenvergoeding bestuur: Nee

Ontvangt (een deel van) het bestuur vacatiegeld: Nee

Toelichting vergoeding bestuur: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het collectief Frisse Oren. De Stichting Frisse Oren geeft haar bestuursleden geen beloning. Wel kan eventueel sprake zijn van tegemoetkoming in gemaakte kosten zoals reiskosten.

Beloningsbeleid medewerkers: 100% van de geworven fondsen komen ten goede aan de activiteiten van het collectief Frisse Oren. De Stichting Frisse Oren heeft geen betaalde medewerkers in vaste dienst.

De uitgangspunten en invulling van de beloningsstructuur voor de Stichting Frisse Oren vindt u hier:
Beloningsstructuur Frisse Oren

Code Cultural Governance
De Stichting Frisse Oren volgt het bestuur-directiemodel en onderschrijft en hanteert de Governance Code Cultuur. Het bestuur is formeel opdrachtgever en heeft met name een voorwaardenscheppende rol. Het adviseert en controleert de artistieke en zakelijke leiding. De directie wordt benoemd door en werkt in opdracht van het bestuur en maakt geen deel uit van het bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de directie liggen vast in de statuten en het directiereglement:
Statuten Stichting Frisse Oren
Directiereglement Stichting Frisse Oren

Daarnaast hanteert de Stichting Frisse Oren de volgende afspraken rond eventuele belangenverstrengeling:
Reglement belangenverstrengeling Stichting Frisse Oren

Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan voor de jaren 2021-2024 van de Stichting Frisse Oren:
Beleidsplan Frisse Oren

Jaarrekeningen
Hier vindt u de jaarrekeningen van de Stichting Frisse Oren:
Jaarrekening Stichting Frisse Oren 2020
Jaarrekening Stichting Frisse Oren 2021
Jaarrekening Stichting Frisse Oren 2022
Jaarrekening Stichting Frisse Oren 2023

Jaarverslagen
Hier vindt u de jaarverslagen van de Stichting Frisse Oren:
Jaarverslag 2020 Stichting Frisse Oren
Jaarverslag 2021 Stichting Frisse Oren
Jaarverslag 2022 Stichting Frisse Oren
Jaarverslag 2023 Stichting Frisse Oren