Schenken en nalaten

Help ons kinderen te bereiken

Financiële bijdrages, groot of klein, zijn zeer welkom. In alle gevallen waarderen wij jouw steun en aanbod. Hieronder volgt een toelichting op wat mogelijk is.

Omdat Frisse Oren een ANBI-status heeft kun je door jouw schenking in aanmerking komen voor belastingvoordeel. In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een culturele instelling die is aangemerkt als ANBI levert tijdelijk extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting. Je vindt hierover meer informatie op https://anbi.nl/culturele-anbi/

Mogelijkheden schenken geld

  • Eenmalig of periodiek middels een overeenkomst of notariële akte. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst.
  • Een eigen fonds oprichten. Vanaf een schenking van €50.000,- kun je zowel de doelstelling als de naam van het fonds zelf bepalen. Je wordt uiteraard persoonlijk betrokken bij de besteding van jouw fonds.

Nalaten
Je kunt Frisse Oren in je testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

  • Een erfstelling: een deel van het nalatenschap wordt toegekend aan het Frisse Oren.
  • Een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit het nalatenschap wordt toegekend aan het Frisse Oren.
  • Een fonds op naam: vanaf €50.000,- kun je ook een eigen fonds oprichten uit het nalatenschap.
  • Frisse Oren als erfgenaam te benoemen en te bepalen dat Frisse Oren (een deel van) jouw erfstelling toekent aan jouw eigen opgerichte fonds. Hierbij kun je de verplichting stellen dat Frisse Oren tevens uitkeert aan derden.

Meer informatie over het opstellen van een testament en het nalaten, vindt u in dit document.

Informatie
Alle schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:

IBAN NL02 INGB 0009 5518 65 ten name van de Stichting Frisse Oren, BIC nummer INGBNL2A. Het KvK-nummer is: 77090888.

Frisse Oren is als goed doel geheel vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfbelasting en jouw schenking komt 100% ten goede aan het doel.

Als jouw schenking is vastgelegd in een periodieke overeenkomst/akte is het RSIN (voorheen fiscaal nummer) van Frisse Oren van belang. Dit is: 8608.97.163.

Voor meer informatie over schenken of nalaten kun je contact opnemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen: info@frisseoren.nl