Schenken en nalaten

Geef Frisse Oren door aan de volgende generatie

Door Frisse Oren in jouw testament te zetten, zorg je ervoor dat ook toekomstige generaties in hun eerste levensjaren kunnen kennismaken met de muziekvoorstellingen van Frisse Oren. Zo draag je bij aan een eerste bijzondere muziekervaring van ouder en kind en de voortplanting van de liefde voor muziek.

Via een erfstelling of een legaat geef je Frisse Oren door aan de volgende generatie. Nalaten aan een goed doel kan alleen met een testament, opgemaakt door een notaris.

Stichting Frisse Oren is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Het gehele bedrag komt dus ten goede aan onze voorstellingen.

Gegevens van de Stichting
Stichting Frisse Oren
Rekeningnummer: IBAN NL02 INGB 0009 5518 65
RSIN: 8608.97.163.
KVK: 77090888